"Wanneer bewegen niet ​meer vanzelfsprekend is."
Op je lichaam wil je kunnen ​vertrouwen, bouwen en dragen. Maar ​wat als dat even niet meer gaat? Je ​lichaam nee zegt.

Dan zijn wij er om je te helpen. We ​kijken naar jou als geheel, je ​pijnpunten, raakpunten en ​beweegredenen. We pakken niet enkel ​het probleem, maar ook de oorzaak ​aan. Lichaam en geest in lijn met ​elkaar


Vanuit onze specialisaties bekijken we welke behandeling het beste bij jou en je lichaam past. ​We gaan samen aan de slag om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in je lichaam weer terug ​komt. Soepel door het leven bewegen, dat is het doel.

Manuele therapie

Echografie

Revalidatie & Hersteltraining

Dry needling

EPTE therapie

Wij, Thomas, Dianne en Quincy, werken hoofdzakelijk met contracten met de zorgverzekeraar.

Je krijgt de behandeling(en) volledig of gedeeltelijk vergoed, dit is afhankelijk van je aanvullende ​verzekering. De declaratie verloopt hierbij direct via de zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben zijn ONVZ en MENZIS, HEMA, ​AnderZorg, Vink.

Thomas In de Braekt


“Naast de basis opleiding Fysiotherapie ben ik me verder gaan specialiseren in de Manuele ​therapie en Echografische diagnostiek. Hiermee kom ik met de cliënt samen uit tot een zo ​objectief mogelijk beeld van de klacht. Ik sta dan ook in voor een zo goed mogelijk, reële en een ​no-nonsense behandeling. Dit is ook de reden waarom ik de overstap heb gemaakt naar ​VaessenFysioVitaal;

Doorontwikkeling in het specialisme. Fysiotherapie is een ambacht waarbij de patiënt centraal ​staat en hoort te blijven.”


Ik ben Thomas In de Braekt. 37 jaar oud en werkt sinds 2012 als fysiotherapeut.


"Samen gaan wij verder bouwen aan de bestaande hoogwaarde en kwalitatieve zorg binnen onze ​praktijk."Dianne Volkers

Dianne Volkers


“Na mijn opleiding Fysiotherapie ben ik me gaan toespitsen op Manuele Therapie en Dry ​Needling. Ook ben ik schouderspecialist, vanuit mijn interesse in schouderproblematiek en ben ​ik lid van het regionale schoudernetwerk.

Ik sta voor een kwalitatieve behandeling met het oog op een zo optimaal mogelijk herstel voor ​de individuele cliënt.


Het zien van vooruitgang bij cliënten waarmee ik werk en het steeds maar weer op doen van ​nieuwe kennis door bijscholing, sparren met collega’s en oprecht samenwerken met de collega’s ​in onze praktijk dat is waar ik mijn werkplezier en energie uit haal om elke dag de best ​mogelijke zorg te kunnen leveren die u nodig heeft.”


Ik ben Dianne Volkers en werkzaam in het vak sinds 2001.Quincy Abbing

Quincy Abbing


Graag stellen wij aan u voor Quincy Abbing. Quincy is een enorm enthousiast en energiek ​persoon met een hele grote passie voor het vak fysiotherapie. Ze werkt graag met en voor ​cliënten. Ze neemt niets als vanzelfsprekend en zoeken naar oplossingen voor de beperking(en) ​in bewegen is juist haar kracht. Quincy bouwt aan een band met haar cliënten en zoekt naar de ​persoon achter de klacht, wat een behandeling een compleet geheel maakt. Samenwerken staat ​bij haar dan ook hoog in het vaandel!


Sinds 2021 is Quinncy afgestudeerd als fysiotherapeut daarnaast is zij momenteel bezig met haar ​Master specialisatie als kinderfysiotherapeut (Pediatric Physical Therapy). Wij wensen haar ​hiermee dan ook heel veel succes en gaan hiervan in de komende jaren ook steeds meer terug ​zien in onze praktijk.Hands manipulating cervical spine on woman.

Hoe wij

werken.

0642162771

info@vaessenfysio.nlVouershof 3

6161 DB GeleenAnkle pain in detail - Sports injuries concept

Specialisaties.

Manuele therapie

Verbeteren van gewrichtsbewegingen


Behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. Manuele therapie verbetert de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam middels mobilisatie en/of manipulatie technieken.


Kinder Manuele therapie

Behandelen van oa voorkeurshouding bij baby’s tussen 0-12 maandenHierbij richt zich de manueel therapeut zich specifiek op verbeteren van gewrichtsbewegingen van in het bijzonder de nek, wervelkolom en bekken. Hierbij worden GEEN manipulatie technieken gebruikt maar juist rustige mobiliserende technieken voor bijvoorbeeld voorkeurshoudingen van kinderen tussen 0-12 maanden effectief te behandelen.


Echografie

Problemen sneller vindenDoor echografisch onderzoek van spieren, pezen, banden en gewrichten, kan een mogelijk probleem sneller worden onderzocht. De behandeling zal hierop aangepast worden en is gerichtere doorverwijzing mogelijk naar een arts/specialist.

Dry needling

Is een methode die ervoor zorgt dat gespannen spieren effectief worden behandeldMet de Dry Needling behandelmethode bereiken we met een dunne naald de kleine ‘verhardingen/knoopjes’ die zijn ontstaan in uw spieren. Dit worden ook wel triggerpoints genoemd. De dunne naald zorgt ervoor dat de spier een reflex toont: de spier spant zich kort aan en ontspant zich daarna. De verkramping wordt hiermee opgeheven, waardoor uw pijn verdwijnt en de spierfunctie verbetert. Dry

Needling is een zeer veilige en zeer efficiënte methode!


EPTE therapie

Onder echo begeleiding behandelen van chronische pees klachtenDe therapie bestaat uit enkele behandelsessies waarbij een dunne naald (bekend van acupunctuur- of dry needling) onder echo begeleiding naar het geïrriteerde gebied in de pees wordt gebracht. De techniek stimuleert de eerste fase van herstel, die bij chronische pees irritaties onvoldoende is. Verder wordt de behandeling gecombineerd met een specifiek oefenprogramma.


Medical taping concept


In tegenstelling tot de conventionele tape methode, die vaak met niet rekbaar materiaal ten doel heeft een beperking van de gewrichten te bewerkstelligen, bereikt deze tape methode juist een “vergroting van de mobiliteit” door functieverbetering.


Huisreglement.

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Verder is de praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.


Het privacyreglement, het klachtenreglement, de betalingsvoorwaarden en de tarievenlijst (kan wisselen per nieuw kalender jaar) kunt u bij de website vinden www.vaessenfysiovitaal.nl

 • U kunt, met verwijsbrief of zonder verwijsbrief van een arts, bellen voor een afspraak op 06-42162771.
 • Graag bij de eerste behandeling uw legitimatie meenemen.
 • Neem een eigen badhanddoek mee voor op de behandeltafel.
 • Lees uw verzekeringspolis na wat betreft de vergoeding die u krijgt bij (niet) gecontracteerde zorg. Wij werken namelijk, voor de meeste zorgverzekeraars, met zorgcontracten maar ook zonder zorgcontracten. Het percentage van vergoeding is dan afhankelijk van uw polis.
 • U kunt uw afspraak tot 24uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij afmelding binnen 24 uur of zonder bericht zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.
 • De behandeltijd is 30 – 60 minuten, inclusief verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.
 • In geval van calamiteiten dient u zich te richten naar de aanwijzingen van de aanwezige BHV’er of externe hulpdiensten.
 • In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.

Wat kunt U verwachten?

 • Bij VaessenFysioVitaal kunt u naast algemene Fysiotherapie ook terecht voor Manuele therapie, Kinder manuele therapie, Echografie, Sport-Revalidatie-Hersteltraining, dry needling, EPTE-therapie. Wij zijn aangesloten bij het KNGF en de NVMT en wij behandelen volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw klacht gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd. Wanneer u specifiek voor echografie wordt doorgestuurd zal er kort een anamnese en lichamelijk onderzoek plaatsvinden om vervolgens het echo onderzoek vorm te kunnen geven.
 • Indien van toepassing kan ervoor gekozen worden contact op te nemen met uw verwijzend arts en/of specialist of doorgestuurd worden voor een second opinion.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen, leefregels en/of oefeningen die u van ons meekrijgt.
 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor feedback waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
 • Uw klachten over de praktijk of uw bejegening nemen we zeer serieus. Met uw klachten over uw behandeling kunt u altijd bij uw therapeut of de directie terecht. Klachten en ideeën kunnen door onze patiënten worden geuit via E-mail, info@vaessenfysio.nl. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden, zie website www.vaessenfysiovitaal.nl
 • Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens/AVG. Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts verstrekken.
 • Bij het in behandeling komen verleent u ons automatisch toestemming tot het raadplegen van uw verzekeringsgegevens in de landelijke database van de organisatie Veilige Communicatie in de Zorg (Vecozo).


Openingstijden.

Maandag


Dinsdag


Woensdag


Donderdag


Vrijdag


Zaterdag8.30 - 21.00


8.30 - 21.00


8.30 - 21.00


8.30 - 21.00


8.30 - 18.00


8.30 - 13.00Tarievenlijst.

Bij niet (meer) verzekerd voor fysiotherapie

€110,00
€47,50

€90,00


€55,00

€105,00


€105,00
€15,00


KostprijsEerste Consult FT/MT
Zitting Fysiotherapie

Zitting Fysiotherapie Lang


Zitting Manuele therapie

Zitting Manuele therapie Lang


Second opinion (echo consult en/of onderzoek
Aanvullend tarief aan huis behandeling


Verstrekte verband- en hulpmiddelenBetaling is mogelijk middels iDeal betaal methode per mail, de factuur ontvangt u per ​mail.


NB: Wanneer u over uw aanvullende vergoeding voor manuele therapie bent, dan wordt ​dit buiten uw fysiotherapie declaratie direct met u persoonlijk verrekend via een ​aanvullende pin-transactie, na afloop van de behandeling. Vraag hierover uw therapeut ​voor meer informatie.
Klachtenreglement.

Klachtenreglement per 01.07.2023:


Alle werknemers van VaessenFysioVitaal streven ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de eisen, wensen en verwachtingen van de klant. Toch kan het gebeuren dat onze klanten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben.


Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie moet als een klacht gezien worden. Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de klant opgelost te worden. Hierbij moet ons motto zijn: “Een klacht is een kans om je te verbeteren”.


Deze procedure is van toepassing op alle klachten ten aanzien van de producten en diensten die door de werknemers van VaessenFysioVitaal geleverd worden. Alexander Vaessen heeft de verantwoordelijkheid omtrent klachtafhandeling.


U kunt uw klacht per mail sturen naar alexander@vaessenfysio.nl, vermeld hierbij altijd uw naam en de naam van betreffend therapeut.


Wij helpen u graag verder!


Privacy Policy.

VaessenFysioVitaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 • Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VaessenFysioVitaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VaessenFysioVitaal therapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door VaessenFysioVitaal therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VaessenFysioVitaal therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Geboortedatum; BSN-nummer; Telefoonnummer; E-mailadres; Geslacht; Naam huisarts; Gegevens over gezondheid.


Uw persoonsgegevens worden door VaessenFysioVitaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

VaessenFysioVitaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens VaessenFysioVitaal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

VaessenFysioVitaal

Vouershof 3

6161 DB

Geleen

info@vaessenfysio.nl